Názov webu

Historia

Obec je doložená v r. 1246, ale vznikla na staršom osídlení. Pôvodný názov Darna (od r. 1246) sa postupne menil na Dranya (1380), Darnia (1431), Darna (1786), Darňa (1920) až na Drňa (1948; maďarsky Darnya.

Od 15. storočia patrila Jánosyovcom. Po ich vymretí koncom 16. storočia obec patrila viacerým zemianskym rodinám. V 16. storočí obec spustošili Turci a v rokoch 1566 – 11567 bola poplatná Turkom. V roku 1773 tu žilo 28 sedliakov a 9 želiarov. Spolu tu bývalo 514 obyvateľov v 71 domoch, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj za I. ČSR. V r. 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v r. 1956.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

VZN - ÁLTALÁNOS RENDELET

Prihlásenie