POSLANECKÝ ZBOR

Dňa 15. novembra 2014 sa konali komunálne voľby – voľby do obecného zastupiteľstva. V týchto voľbách bolo v našej obci zvolených päť poslancov.


Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:

1.Štefan Anderkó         
2.Csaba Bálint      
3.Gejza Bari
4.Jozef Matovics
5.Zsófi Ladislav    

PHSR - Obec DRŇA

Prihlásenie